3dmax怎么打开正交:世界各国的国花

来源:百度文库 编辑:思考网 时间:2020/01/25 19:33:23
 世界各国的国花  
 


  阿根廷--象牙红(一品红)
阿联酋--孔雀草 阿扎尼亚--卜若地 埃及,泰国--睡莲
爱尔兰--白花酢浆草 巴基斯坦--茉莉比利时--虞美人

波兰--三色堇 哥斯达黎加--卡特兰 古巴--姜花
洪都拉斯--香石竹 津巴布韦--嘉兰 老挝--鸡蛋花马来西亚--扶桑                                                                                              -------风清秋